Το σωματείο με την επωνυμία «Εθελοντές Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων» (Ε.Π.Α.Ζ) με έδρα την κοινότητα Σαρωνίδας Αττικής είναι αναγνωρισμένο σωματείο με καταστατικό που έχει εγκριθεί με την 5600/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 25633 στο βιβλίο σωματείων. 

Δωροκάρτα Ε.Π.Α.Ζ Σαρωνικού

Με μεγάλη χαρά η εταιρία μας διοργανώνει την εκστρατεία σίτισης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΒΟΗΘΑΩ – ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΩ» με σκοπό την ουσιαστική βοήθεια των προγραμμάτων σίτισης φιλοζωικών σωματίων. Στόχος μας είναι η ουσιαστική και επαναλαμβανόμενη βοήθεια για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της σίτισης των … Συνεχίζεται

not rated 5,0020,00 Επιλογή