Είμαστε υπερήφανοι γιατί οι τροφές μας ελέγχονται από το Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ)

του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και από πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια χημικών αναλύσεων.

Οι τακτικοί έλεγχοι μας εξασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα του τελικού προϊόντος