Απλός τρόπος μετάβασης στην νέα τροφή

αναρτήθηκε σε: Uncategorized | 0

Για την ομαλή μετάβαση από την παλιά στην νέα τροφή σας προτείνουμε να ακολουθήσετε το πρωτόκολλο της σταδιακής μετάβασης με την μέθοδο της ποσοστιαίας ανάμειξης παλιάς και νέας τροφής για διάστημα έως δέκα (10) ημέρες. Στον πίνακα που ακολουθεί και που μπορείτε να κατεβάσετε, απλά συμπληρώνετε την ημερήσια ποσότητα τροφής όπως αυτή εμφανίζετε στους πίνακες της συσκευασίας (ανάλογα με το Σωματικό Βάρος και τη Ηλικία του ζώου) και το πρόγραμμα σας υπολογίζει αυτόματα τις ποσότητες ανά ημέρα των δύο τροφών που πρέπει να αναμίξετε στο διάστημα των 10 ημερών.  

Πίνακας υπολογισμού

 

 

Η βεβιασμένη μετάβαση στην νέα τροφή μπορεί να προκαλέσει στο ζώο δυσάρεστες καταστάσεις όπως αέρια, διάρρεια ακόμη και εμετό γι’αυτό και πρέπει να αποφεύγετε.

Οι συμβουλές του κτηνιάτρου σας πάντα βοηθούν.

Συμβουλευτείτε τον.